Revizii/Inspectii legale

Revize a zákonné prohlídky

Motto: suntem lideri in domeniul reviziilor si al operatiunilor dedicate echipamentelor tehnice.

Beneficii:
Audit tehnic professional.
Sprijin legislativ complex și de servicii, inclusiv realizarea documentației operaționale.
Revizia si managementul echipamentelor tehnice, fara restrictie.
Program de formare profesionala in privinta echipamentului tehnic dedicat.
Responsabilitatea pentru functionarea echipamentelor tehnice dedicate.
Reprezentam operatorul echipamentului tehnic dedicat in fata autoritatilor de stat.
Certificare pentru Declaratia de Conformitate “CE”.

Reviziile nu sunt doar documente costisitoare. Noi va asiguram servicii complete in domeniul inspectiilor si vizitelor regulate ale obiectivului, inclusiv:

 • Inregistrare calificata a datelor de revizuire in functie de operatie
 • Asigurarea punerii in aplicare corespunzatoare a revizuirilor in intervalul specificat
 • Arhivarea rapoartelor semnate ale inspectiilor in sistemul de operare

Angajatii permanenti care asigura reviziile, verificari, testari si inspectii:

 • Echipamente electrice fara limitare de tensiune si imprejurimi
 • Echipament de gaz, fara limitari
 • Dispozitive de presiune, fara limitare
 • Echipament de ridicare, fara limitare, exceptand ascensoarele
 • Verificarile sistemelor de depozitare
 • Inspectiile structurilor din otel
 • Controlul si verificarea masinariilor
 • Verificarea unitatilor hidraulice si pneumatice
 • Verificari de aer conditionat

Intocmirea documentatiei operationale

 • Elaborarea normelor si a reglementarilor de siguranta operationala locala
 • Elaborarea normelor de intretinere preventive
 • Crearea si actualizarea protocoalelor pentru determinarea efectelor extreme
 • Crearea de manual de utilizare a utilajelor
 • Elaborarea Declaratiei de Conformitate a Protocolului “CE” pentru operator
 • Crearea unui sistem de siguranta la locul de munca
 • Crearea de EPD (documentul privind protectia impotriva exploziilor)

Pregatirea personalului

 • Training personal (fochisti si operatori de cazane) pentru echipamentul tehnic dedicat

Rezolvarea problemelor in timpul activitatilor de inspectie

 • Rezolvarea problemelor in timpul activitatilor de inspectie
 • Rezolvarea problemelor pe toate dispozitivele tehnice dedicate
 • Rezolvarea problemelor pe alte dispozitive (structuri metalice, calea de evacuare a gazelor arse, sisteme de joasa tensiune …)
 • Solutii de proiect pe termen lung bazate pe costul financiar al reparatiilor

Persoana responsabila de performantele echipamentelor tehnice dedicate

Persoana care raspunde de dispozitivele tehnice dedicate este numita de catre operator cu scrisoare de numire sau imputernicire. Pe baza acesteia, persoana numita isi asuma responsabilitatea pentru dispozitivele tehnice dedicate, modificate de NV 101/2005 Coll., EN 501 10-1 ed. 2 Art. 4.3, EN 1775 ed. 2 Art. 8.1.1, CSN 69 0012, Anexa 1, art. II., Alin. 3 punctul b) si ISO 12480-1 art. 5.2.

 • Supravegherea sistemului de revizii de prelucrare si de depanare
 • Supravegherea si controlul asupra functionarii dispozitivelor tehnice dedicate si a masinariilor
 • Coordonarea lucrarilor pe dispozitivele tehnice dedicate
 • Supravegherea punerii in aplicare a planurilor si a intretinerii preventive
 • Dispozitive tehnice de localizare si urmarire a riscurilor conform Codului Muncii cu privire la acestea
 • Monitorizarea valabilitatii legislatiei si actualizarile acesteia
 • Supravegherea activitatiilor tehnicienilor de inspectie
 • Formarea si instruirea operatorilor de dispozitive tehnice dedicate inclusiv formarea competentelor
 • Raportarea periodica catre conducerea executiva in ceea ce priveste siguranta dispozitivelor tehnice dedicate
 • Reprezentarea operatorului in timpul inspectiilor autoritatilor guvernamentale
 • Cooperarea cu operatorul in timpul certificarii in conditii de siguranta
 • Prelucrarea si actualizarea documentatiei operationale
 • Raportarea potrivit decretului 73/2010 Coll. pe domeniul de aplicare normative
 • Opozitia fata de proiect si de activitatile de investitii (dispozitive tehnice dedicate) din partea operatorului

Activitatile de proiect

 • Activitati de proiectare a echipamentului tehnic dedicat

Revizia echipamentelor tehnice si electrice desemnata in domeniul de aplicare TICR, TI si CBU

 • Verificarea echipamentelor electrice si a conductorilor conform decretului 73/2010 Coll., CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 si toate celelalte regulamente
 • Verificarea legala a aparatelor si sculelor de mana in conformitate cu CSN 33 1600 ed.2
 • Controale si inspectii ale masinilor in conformitate cu EN 602 04-1, ed.2
 • Verificarea legala a sudorilor conform DIN 79 604, cum a fost modificat
 • Controale HV inclusive transformatoare de control, conform CSN 33 3210, cum a fost modificat
 • Inspectii si verificari asupra instalatiilor electrice tehnice specificate – instalatiile de cale ferata, conform vyhl.100/1995 sb., cum a fost modificat
 • Revizuirea si verificarea echipamentelor electrice sub supravegherea Oficiului Minier din Republica Ceha

Revizia echipamentelor de gaz tehnic rezervat și dedicat în TIČR domeniul de aplicare și TI

 • Examinare de specialitate în sălile cazanelor conform decretului. 91/1993 Coll. cum a fost modificată
 • Revizuirea și inspecția aparatelor de gaz conform decretului. 85/1978 Coll., Reg. 21/1979 Coll. și NV nr. 352/2000 Coll., CSN 38 6405 și CSN EN 12186, astfel cum a fost modificat
 • Inspecții și verificări ale instalațiilor de gaze tehnice specificate – de la echipamentele de cale ferată la toate instalațiile de gaze tehnice specificate conform decret. 100/1995 Sb. cum a fost modificată
 • Măsurarea eficienței cazanelor conform decretului. 194/2013 Coll. cum a fost modificată

Revizuirea echipamentelor tehnice sub presiune rezervata in TICR domeniul de aplicare si CBU

 • Verificarei legale a ale recipientelor sub presiune rezervata in TICR domeniul de aplicare si CBU
 • Inspectii si verificari ale dispozitivelor specificate tehnice de presiune – de la echipamentele feroviare la toate dispozitivele tehnice de presiune in acord cu Decretul 100/1995 Sb.
 • Testarea supapelor de siguranta pe standul de incercare
 • Verificarea si calibrarea manometrelor

Revizuirea echipamentului tehnic de ridicare in domeniul de aplicare TICR, TI si CBU

 • Revizuirea si inspectarea echipamentului tehnic de ridicare in conformitate cu Decretul SBLI nr.19/1979 Sb., CSN 270142 si ISO 12480-1, ISO 9927-1, cum a fost modificat
 • Evaluarea dispozitivelor special de ridicare in conformitate cu ISO 12480-2, cum a fost modificat
 • Controlul cablurilor
 • Revizuirea, verificarea si testarea ascensoarelor in conformitate cu CSN 27 4002, 27 4007, cum a fost modificat

Revizia, verificarea si testarea sistemelor de joasa tensiune

 • Revizii, inspectii si teste ale sistemelor CCTV, sisteme de prezenta, EDS, ACS si sisteme de securitate, teste de performanta si teste functionale EPS

Hornuri si cai de evacuare a gazelor

 • Controlul si inspectia cosurilor de fum si moduri de evacuare a gazelor arse la NV 91/2010 si DIN 13084, cum a fost modificat

Constructii din otel si sisteme de rafturi

 • Inspectiile structurilor din otel conform DIN EN 1090, EN 1990 si CSN 73 2604, cum a fost modificat
 • Controlul si inspectia rafturilor si sistemelor de rafturi

Galerie Foto

Formular de contact

Alte contacte
 • +40 212 22 00 82
 • +40 799 878 203
 • www.okinfacility.ro
 • Unde ne poti gasi?
 • OKIN ROMANIA
  23 Gazelei st
  District 4, Bucharest
  050883, Romania

 • Alte contacte
AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Republica Cehă,
Grup Société Générale

 • Servicii de FM și de curățenie pentru Praga și regiunea Boemia de Sud
 • Okin presta deja aceste servicii pentru Moravia de Sud
 • Cooperarea cu Okin Facility a început de la 1 octombrie 2015
 • Durata contractului este stabilită pentru 3 ani, cu posibilitatea de a prelungi termenele convenite pentru o perioadă suplimentară
 • Rețeaua cuprinde mai mult de 150 de sucursale
 • Suprafața totală deservită este de 120 000 m²
 • In calitate de client actual al OKIN, Komerční Banka a emis o licitație pentru un nou furnizor de FM si servicii de curatenie din cauza expirării contractului lor vechi.
 • Au existat câteva motive principale pentru succesul Okin în ofertă:
  • Relație pe termen lung cu KB pe toate nivelurile
  • Excelenta in furnizarea de servicii
  • Capacitatea Okin de a oferi soluții special adaptate care să răspundă exact așteptărilor clientului în ceea ce privește structura organizatorică, model de management, etc.
  • Okin Facility a oferit cele mai inovatoare soluții în comparație cu alți participanți
 • SERVICII DE FM:
 • Mentenanta tehnică a clădirilor
 • Controalele obligatorii (revizii)
 • Supravegherea activelor și administrarea tehnică
 • Servicii de EH & S
 • Alte tipuri de sprijin administrativ aplicabil sectorului bancar
 • SERVICII DE CURĂȚENIE:
  • Curățenie exterioară
  • Curățenie interioară
  • Livrarea si distribuirea de materiale sanitare
Mondelez (BG)
 • Două fabrici – cafea și ciocolată
 • 800 de angajați
 • 30.000 mp
 • Cooperarea cu Okin Facility a început în februarie 2010
 • Mondelez a avut un număr mare de furnizori pentru diverse servicii FM (aprox. 30) + personalul care desfășoară activități independente
 • Prea mulți oameni au fost alocati pentru administrarea tuturor serviciilor legate de FM
 • De-a lungul timpului introducerea de noi servicii (cu beneficii financiare pentru client)
 • Okin a introdus conceptul de IFM în fabricile Mondelez în BG
 • Pe baza soluției IFM, Mondelez a redus numărul de oameni implicati in acest proces
 • Administrarea tehnică a clădirilor și a echipamentelor
 • Servicii de securitate
 • Amenajare a spatiilor verzi
 • Gestionarea deșeurilor
 • Servicii de spalatorie
 • Servicii de catering – din august ’15
 • Serviciul de urgență, mentenanta mobila 24/7
 • Curatenie interior și exterior
 • Îndepărtarea zăpezii / serviciu de iarnă
 • Controlul dăunătorilor
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Retail / parcuri comerciale
 • 6 locații Stop Shop
 • 31 942 mp. Suprafata inchiriabila
 • 55 605 mp. suprafata parcare si spatiu verde
 • Nu există cerințe pentru sistemul de inventariere existent
 • Nici un sistem existent pentru echipamente și dispozitive de proprietăți individuale de înregistrare
 • Okin a conceptul de FM integrat
 • Okin a oferit consultanță în domeniul administrarii spatiilor verzi
 • Okin a introdus PSI, Help Desk
 • Extinderea numărului de proprietăți după licitație în 2015
 • Amenajarea spatiilor verzi
 • Administrarea tehnică a clădirilor și a echipamentelor
 • Managementul energiei, monitorizarea consumului de la distanță
 • Managementul deșeurilor, servicii de mediu
 • Sănătatea și securitatea muncii, protecția împotriva incendiilor
 • Curatenie de interior și exterior
 • Îndepărtarea zăpezii / serviciu de iarnă
 • Serviciul de urgență, mentenanta mobila 24/7
 • Servicii de securitate inclusiv conexiune la distanță cu dispeceratul
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Institutie financiara de renume (PL)
 • La nivel mondial companie lider în segmentul bancar
 • Contract internațional prin intermediul ECS si CBRE
 • Curatenie generala, servicii de zi cu zi, servicii intretinere spatii verzi.
 • 4 birouri in Wroclaw & 1 din Varșovia
 • Clientul nu a avut cunoștință de practicile curente ale companiilor FM upmarket
 • Fiecare dintre cele 5 birouri administrate separat, fără interacțiuni și sinergii
 • Nivelul de livrare de servicii -nesatisfăcător
 • Furnizor local de servicii de nivel calitativ slab
 • Contracte de muncă in afara legii, evitând platile catre stat
 • Lipsa managementului de proiect
 • Prezentarea unei soluții de servicii care aplică standarde Okin și fuzionarea acestora cu procedurile necesare
 • Analiza profundă a tuturor activităților
 • Construirea unei structuri de organizare a proiectului și model de comunicare pentru a asigura practici de management corecte
 • Tranziția de proiect și aplicarea proceselor
 • Măsurarea fiecarei activitati
 • Gestionarea cuprinzătoare pentru toate site-urile
 • Scăderea numărului total de angajati permanenti care să permită salariilor să crească pentru personalul de curatenie
 • Motivarea și creșterea productivității pentru următoarele servicii:
  • Curatenia birourilor
  • Serviciul zilnic
  • Spalarea ferestrelor si curatenia generala
  • Gestionarea deseurilor confidentiale si non-confidentiale
  • Servicii intretinere spatii verzi
  • Intreținerea tehnică suplimentară a unor dispozitive